Kategori

 • Kategori
 • ÇOCUK
 • ERKEK ÇOCUK
 • İÇ GİYİM
 • UYKU - EV GİYİM
 • KIZ ÇOCUK
 • İÇ GİYİM
 • UYKU - EV GİYİM
 • ERKEK
 • İÇ GİYİM
 • Atlet - T-shirt
 • Slip - Boxer
 • UYKU - EV GİYİM
 • Kapri - Şortlu Takım
 • Pantolon-Eşofman Takımı
 • Pijama Takımı
 • KADIN
 • İÇ GİYİM
 • Atlet - Külot
 • T-Shirt - Body
 • LOHUSA - HAMİLE GİYİMİ
 • Gecelik - Sabahlık Takımı
 • İç Giyim
 • Pijama Takımı
 • UYKU - EV GİYİM
 • Çeyiz Seti
 • Elbise
 • Gecelik - Sabahlık Takımı
 • Pantolon Takımı
 • Pijama Takımı
 • Şortlu - Kapri Takım
 • KORSE
 • SEZON SONU
 • TERMAL ÜRÜNLER
 • ERKEK
 • Takım
 • Tek Alt
 • Tek Üst
 • ERKEK ÇOCUK
 • Takım
 • Tek Alt
 • Tek Üst
 • KADIN
 • Takım
 • Tek Alt
 • Tek Üst
 • KIZ ÇOCUK
 • Takım
 • Tek Alt
 • Tek Üst
 • YENİ SEZON

Üyelik Sözleşmesi

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nıdikkatlice okuyunuz.

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimizaşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’)sevimburada.com……………………… adresindeki Sevim İç Giyim Tekstil San.ve Tic. Ltd.Şti.……………………………….firmasına (‘Firma) aittir ve onun tarafından işletilir. Sizler(‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabiolduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmayadevam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına,yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, busözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlıolduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

 

İşbu sözleşme süresiz olmakla, taraflara sözleşme konusu site ileilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi online veyayazık olarak kabul ettiklerinde/onayladıklarında bahsi geçen hak veyükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlardâhilinde yerine getireceklerini beyan ve taahhüt ederler.


1. SORUMLULUKLAR

 

1.    Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetlerüzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

 

2.    Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden,teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

 

3.    Kullanıcı, sitenin kullanımında tersinemühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmekamacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3.Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki vecezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

 

4.    Kullanıcı, siteye üye olurken vermiş olduğueksik ve yanlış bilgi dolayısıyla uğrayacağı zararlardan sadece kendisininsorumlu olacağını, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üyetarafından ihlali halinde, firmanın tek taraflı olarak herhangi bir ihbara veihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.

 

 

5.    Firma tarafından internet sitesininiyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuatçerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adıve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitedebulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayanWeb sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Kullanıcı,bu bilgilerin toplanmasını kabul eder.

 

6.    Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde,sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adabaaykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan,müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı,yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağınıkabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve budurumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sonaerdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargımercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi taleplerigelirse, mercilerle bu bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar.

 

 

7.    Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncüşahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

 

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

8.    2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo,tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyethakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup,ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaretedilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikrimülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

 

9.    2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz,yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veyabir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Böyle birihlal durumunda, kullanıcı,üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı firmadantalep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti dedahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülüklerikarşılamakla sorumlu olacaklardır.

 

3. GİZLİ BİLGİ

 

10. 3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3.Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi,telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamayayönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarakanılacaktır.

 

11. 3.2. Kullanıcı, tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb.pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere,Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu vedemografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ilepaylaşmasına, kendisi veya iştiraklerine yönelik bu bağlamda elektronik iletialmaya onay verdiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgilerfirmabünyesindemüşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon vekampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıylakullanılabilecektir.

 

12. 3.3.Kullanıcı, işbu sözleşme ile vermiş olduğu onayı, hiçbir gerekçeaçıklamaksızın iptal etmek hakkını sahiptir. İptal işlemini firma, derhalişleme alıp, 3 (üç) işgünü içerisinde kullanıcıyı elektronik ileti almaktanimtina eder.

 

13. 3.4.Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bubilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümlerigereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmimakamlara açıklanabilecektir.

 

4. GARANTİ VERMEME:

 

14. İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUNİZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDANSUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDESUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEMEKONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLEİLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİVEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

 

5. KAYIT VE GÜVENLİK

 

15. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıtbilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacakve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

 

16. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdekişifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak verikayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarargörmesinden Firmasorumlu tutulamaz.

 

6. MÜCBİR SEBEP

 

17. Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, içsavaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev,lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisigibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.)dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse,taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğanhak ve yükümlülükleri askıya alınır.

 

 

7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

 

18. İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veyatamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumayadevam eder.

 

8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

 

19. Firma, dilediği zaman sitede sunulanhizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir.Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle budeğişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

9. TEBLİGAT

 

20. İşbu Sözleşme ile ilgili taraflaragönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nınbilinen e.posta adresi vekullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıylayapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresiolduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafabildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerlisayılacağını kabul eder.

 

10. DELİL SÖZLEŞMESİ

 

21. Taraflar arasında işbu sözleşme ileilgili işlemler için çıkabilecek her türlüuyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile vebilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunuuyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itirazetmeyeceğini kabul eder.

 

ÜCRETSİZ KARGO

Tüm Ürünlerde Ücretsiz Kargo

 

HEDİYE ÇEKİ

Sevdiklerinizi Mutlu edin

 

BÜYÜK KAMPANYALAR

Her gün yeni bir kampanya

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

100% Kaliteli Ürünler

Sevimburada.com © 2019

Beyond Ajans